ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۴ ام شهريور, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۴ ام شهريور, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر شد طرح آقای میناخانی توسط سازمان گردشگری بررسی شود که هرچه سریعتر مشکل برطرف و تعیین تکلیف گردد.