ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۱ ام مرداد, ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۱ ام مرداد, ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص بدهی و درخواست تسهیلات شرکت نگین بلورین کاسپین از بانک صنعت و معدن مبلغ ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش برای شرکت مصوب گردید و مقرر شد از این مبلغ ۱۰ درصد کل بدهی شرکت کسر و مابقی مبلغ به واحد پرداخت گردد . ضمنا مابقی بدهی شرکت بصورت سه ساله و با ۶ ماه تنفس تقسیط گردد.