ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۲ ام آبان, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۲ ام آبان, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

دفتر هماهنگی امور اقتصادی گزارشی از وضعیت اشتغال شرکت سیمان آبیک و سهم استان از تعداد پرسنل شاغل در آن ارائه نماید.