ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۲ ام آبان, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۲ ام آبان, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

فرمانداران محترم هرشهرستان هماهنگی جهت بازدید ائمه محترم جمعه شهرستا نها و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حوزه های انتخابیه از واحدهایی که تسهیلات دریافت داشته اند داشته باشند تا ایشان در جریان پیشرفت طرح رونق تولید اقتصاد مقاومتی قرار گیرند .