ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۴ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۴ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر شد با آقای پرویزیان دبیر شورای هماهنگی بانکهای کشور در خصوص همکاری بانکهای خصوصی با واحدهای تولیدی مکاتبه شود.