ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

با توجه به اعتراض واحدهای تولیدی به اخذ سود توسط شرکت های خدمات رسان ، تامین اجتماعی و غیره ، مقرر گردید دفتر امور اقتصادی استانداری بررسی نماید آیا در این خصوص مجوز رسمی دارند یا خیر . در صورت عدم وجود مجوز دریافت سود موضوع به دیوان محاسبات اعلام گردید.