ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید جهت رعایت حقوق شهروندی ، دستگاههای اجرایی ، بانکها ، شرکتهای خدمات رسان و نیروی انتظامی بدون حکم قضایی محو حوزه کاری به واحدهای تولیدی مراجعه نکنند. در صورت مشاهده ورود غیر عرف بدون حکم قضایی ، موارد بصورت مکتوب و با ذکر جزئیات جهت به استانداری منعکس گردد.