ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید زمان انجام گاز رسانی به واحدهای تولید حداکثر سه ماه از تاریخ قرارداد باشد و فرمانداران محترم در این خصوص نظارت لازم را انجام دهند.