ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص بدهی شرکت الماس باران تاک به بانک ملت موافقت نمود شرکت ده درصد اصل تسهیلات دریافتی را تا یکماه آینده با ارائه یک فقره چک به بانک پرداخت نماید و پس از آن کلیه اجرائیات متوقف و مابقی بدهی واحد با حداکثر مساعدت تقسیط و در صورت پرداخت اقساط در سر رسید کلیه جرائم مورد بخشودگی قرار گیرد.