ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

شرکت الماس باران تاک ، طبق تعهد مدیریت شرکت در جلسه موظف است پس از دریافت تسهیلات نسبت به جذب حداقل ۳۰ نفر اقدام نماید.