ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص درخواست شرکت زرین لبن اقبال از بانک صادرات مقرر گردید مشتری نسبت به پرداخت ۴ میلیارد ریال به بانک اقدام نماید و بانک نیز نسبت به محاسبه اصل و سود تسهیلات با احتساب نرخ زمان اخذ تسهیلات و کاهش جرائم و مبلغ ۴ میلیارد ریال پرداختی مشتری اقدام و میزان دقیق بدهی را جهت تقسیط به متقاضی اعلام نماید. اول دیماه ، جلسه ای با حضور طرفین و بانک ملی به عنوان دبیر شورای هماهنگی بانکها و نمایندگان دادگستری جهت یافتن راه کار مناسب حقوقی جهت تغییر مالکیت واحد برگزار و نتیجه به دبیر خانه کارگروه اعلام گردد.