ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص بدهی شرکت کشت و صنعت نیک پارس به بانک صادرات مقرر گردید اداره کل بازرسی استانداری با هماهنگی بانک ملی به عنوان دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان و کارشناسان مجرب بانکی نسبت به بررسی بدهی شرکت اقدام و نتیجه را به دبیر خانه کارگروه  اعلام نمایند.