ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۱ ام دى, ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۱ ام دى, ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید فرمانداران محترم شهرستان ها در بحث تسهیلات رونق تولید ، روستایی ، کمیته امداد و ... بصورت مجزا با دستگاه های اجرایی مرتبط جلسات جداگانه اتخاذ و پیگیری های لازم بعمل آید .