ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۹ ام دى, ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۹ ام دى, ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید جهت شروع فعالیت شرکت و رفع موانع تولید ، معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری طی نامه ای از دادگستری استان درخواست نماید در صورت شکایت طلبکاران شرکت آذر فولاد خرمدشت در خصوص توقیف ماشین آلات حکم صادر ننمایند.