اجرا شده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۹ ام ارديبهشت, ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۰۰

مشخصات
عنوان:
اجرا شده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۹ ام ارديبهشت, ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید مرکز آموزش و پژوهش های آینده نگری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی در قالب کارگاه وسمینارهای آموزشی ویژه مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی ،اقدام نماید. مدیران و کارشناسان ذیربط موظف به حضور فعال در دوره های مذکور می باشند.