ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۲ ام آبان, ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۲ ام آبان, ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید نماینده فرمانداری ، اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی از تسهیلات پرداختی مشاغل خانگی بازدیددورهایبرگزار نمایند و گزارش آن را  در جلسه بعدی کارگروه اعلام نمایند.