ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۲ ام آبان, ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۲ ام آبان, ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید کمیته امداد جهت اخذ تسهیلات بانکی کار آفرینی امید به واحدهای کفش تولید دانسفهان پیگیری نماید