ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۲ ام آبان, ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۲ ام آبان, ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید اداره صنعت معدن و تجارت پیگیری چگونگی پرداخت تسهیلات بهین یاب  بوده و آخرین آمار و اطلاعات مصوبات جلسات تصویب کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید راو به صورت مشخصات مصوب شده صنایع  به فرمانداری شهرستان ارائه نماید