ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۲ ام آبان, ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۲ ام آبان, ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از سامانه رصد و آخرین آمار ثبت اشتغال را به فرمانداری ارسال نماید.