ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۵ ام بهمن, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۵ ام بهمن, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

آقای مرتضی احمدی گواسرایی مسئول حوزه راهسازی و ایمنی و ترافیک انتخاب و مقرر شد نسبت به جمع آوری اطلاعات پیمانکاران و شاغلین در شرکت های راهسازی و ساماندهی این شاغلین در سامانه رصد اقدام لازم را انجام دهند.