ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۵ ام بهمن, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۵ ام بهمن, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

آقای محسن علیجانیان زاده مسئول حوزه شهرسازی انتخاب و مقرر گردید نسبت به پیگیری جلسات کمیسیون های طرح هادی و طرح جامع و تفصیلی و کمیته فنی و کمیسیون ماده ۵ اقدام نموده و تمام پروژه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی و قابل ارائه در این شورا را به اعضای شورا گزارش نماید.