ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۵ ام بهمن, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۵ ام بهمن, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

آقای محمود گنجی مسئول حوزه عمرانی و پروژه های در حال ساخت انتخاب و مقرر گردید نسبت به پیگیری اعتبارات لازم برای ادامه عملیات ساخت پروژه ها اقدام نموده و بر این پروژه ها نظارت لازم داشته باشند.و پروژه های مرتبط با این موضوع را بررسی و تعداد اشتغال ایجاد شده در این پروژه ها را جهت ثبت در سامانه رصد گزارش نمایند.