ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۵ ام بهمن, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۵ ام بهمن, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

جناب آقای حامد عباسی مسئول کارگروه معماری و شهرسازی انتخاب و مقرر گردید نسبت به طرح های اقتصادی و تجاری و کشاورزی و صنعتی که در این کارگروه مجوز راه اندازی و تولید را اخذ نموده و پروانه ساخت را گرفته اند،جهت ارائه به شورا و ثبت آمار و اطلاعات آن گزارش نمایند.