ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۸ ام مهر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۱۵

مشخصات
عنوان:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۸ ام مهر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۱۵
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

شهرداری آبیک و خاکعلی  با همکاری اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان نسبت به طراحی و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی پیرامون مصرف کالای ایرانی اقدام و در جلسه آتی گزارش مصور آن را ارائه نماید .