ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۸ ام مهر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۱۵

مشخصات
عنوان:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۸ ام مهر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۱۵
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید جلسه ای جهت پیگیری راه اندازی ایستگاه آتشنشانی شهرک صنعتی آبیک و راه دسترسی آن در محل فرمانداری تشکیل گردد.