ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۸ ام مهر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۱۵

مشخصات
عنوان:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۸ ام مهر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۱۵
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید موضوع بازدید ازواحد های تولیدی دریافت کننده تسهیلات از ستاد تسهیل در دستور کار ادارات متولی قرار گیرد .