ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۸ ام مهر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۱۵

مشخصات
عنوان:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۸ ام مهر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۱۵
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید در جلسه آتی اقتصاد مقاومتی از فعالین بخش صنعت و کشاورزی و شرکت های دانش بنیان جهت همفکری دعوت بعمل آید .