ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۶ ام فروردين, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۶ ام فروردين, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

دومین جلسه اقتصاد مقاومتی بعد از اعتکاف در دفتر امام جمعه محترم شهر برگزار گردد.