ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۶ ام فروردين, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۶ ام فروردين, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

از طریق چاپ بنربه عموم مردم در خصوص ارائه طرح های زود بازده و حمایت از تولیدات کوچک معرفی و اطلاع رسانی گردد.هزینه بنر با شورا و شهرداری می باشد.