ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۶ ام فروردين, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۶ ام فروردين, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

طرح های پیشنهادی برای اقتصاد مقاومتی شامل (صنایع دستی ،قالی بافی ،بسته بندی محصولات کشاورزی ،خشک کن میوه و سبزیجات،بسته بندی حبوبات) می باشد.