ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۶ ام فروردين, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۶ ام فروردين, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در جلسه بعد از مدیر کل شهرک های صنعتی ،جهاد کشاورزی ، بانک های عامل ،اداره کار، کمیته امداد،بسیج سازندگی پاه ناحیه تاکستان ،دعوت به عمل آید.