ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۲ ام تير, ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۲ ام تير, ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید دهیاران محترم جهت ایجاد مجتمع های اقتصادی در روستاها توسط کمیته امداد امام(ره) ،نسبت به معرفی زمین ظرف یک هفته اقدام و اعلام نتیجه نمایند.