ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۲ ام تير, ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۲ ام تير, ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید دهیاران محترم با توجه به گزارش رییس محترم صندوق کارآفرینی و امید استان در خصوص تنوع وام اشتغال خانگی ، اشتغالزایی ، وام مشاغل پشتیبان و وام کارگاه های تولیدی، در سطح روستاها اطلاع رسانی لازم را معمول ونتیجه را به بخشداری انعکاس نمایند.