ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۷ ام خرداد, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۷ ام خرداد, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر شد در خصوص طرح بازسازی حمام صفا بانک تجارت بررسی اولیه را انجام داده و نتیجه را به استانداری گزارش نمایند .