ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۷ ام خرداد, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۷ ام خرداد, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر شد بانک ملت در خصوص شرکت صبحانه طلایی مصوبه تهران را اجرا و در خصوص تضمین و وثیقه نیز مساعدت نمایند .