ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۷ ام خرداد, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۷ ام خرداد, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر شد موضوع تضمین تسهیلات انرژی فتوولتائیک کمیته امداد امام خمینی (ره) ، توسط خود کمیته امداد و طی یک قرارداد سه جانبه بین کمیته امداد ، بانک و شرکت توزیع انجام شود .