ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۷ ام تير, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۷ ام تير, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر شد گردهمایی دست اندرکاران تسهیلات بهین یاب در بانکها و دستگاههای اجرایی تشکیل شده و از افراد نمونه تقدیر گردد .