ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۰ ام تير, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۰ ام تير, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

سازمان صنعت و معدن و تجارت به منظور طرح در کمیته بررسی ، ابتدا لیست ثبت نام کنندگان در بهین یاب را به بانکها ارسال نماید.