ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۰ ام تير, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۰ ام تير, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

بر اساس بند ۵ ماده ۳-۶ دستورالعمل رونق تولید ۹۶ وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، بانکها بصورت دوره ای ، تسهیلات ارائه شده راگزارش نمایند .