ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۰ ام تير, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۰ ام تير, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

بر اساس ماده پنج دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط ۹۶ بانک مرکزی مقرر شد بانکها دلایل مخالفت با عدم اعطای تسهیلات بصورت مکتوب به دبیرخانه کارگروه منعکس نمایند .