اجرا شده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۲ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰

مشخصات
عنوان:
اجرا شده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۲ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با همکاری دستگاههای مربوطه همچون مدیریت امور اراضی و اداره کل منابع طبیعی و شرکت توزیع نیروی برق استان موانع و مشکلات راه اندازی نیروگاه بادی شرکت آرین مه باد را مورد بررسی قرار داده و سریعاً جهت رفع آنها اقدام نماید.