اجرا شده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۲ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰

مشخصات
عنوان:
اجرا شده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۲ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید ستاد احیای دشت قزوین به ریاست استاندار محترم و دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل گردد.