اجرا شده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۲ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰

مشخصات
عنوان:
اجرا شده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۲ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید موضوع تشکیل ستاد احیای دشت قزوین و لزوم شکل گیری بستر و ساختار مناسب جهت احیای این دشت و پیگیری مراحل اداری و ساختاری و قانونی تشکیل سیستم مدیریت یکپارچه دشت قزوین از مراجع ذیصلاح در کشور پیگیری گردد.