اجرا شده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۲ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰

مشخصات
عنوان:
اجرا شده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۲ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید کارگروه تخصصی کشت گلخانه ای با مسئولیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فعالیت خود را همانند سابق ادامه داده و تمهیدات لازم در خصوص بسترسازی توسعه کشت گلخانه ای و اصلاح الگوی کشت در استان صورت گیرد.