ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۵ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۵ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

سازمان صمت بعنوان دبیرخانه کارگروه جلسه ای را برای هماهنگی بیشتر جهت ورود اطلاعات متقاضیان تسهیلات در سامانه هماهنگ با نمایندگان بانکهای عامل برگزار نماید .