ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۵ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۵ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مصوبات کمیته بررسی دو هفته گذشته در بخش صنعت و کشاورزی به شرح پیوست مورد تایید و تصویب کارگروه تسهیل استان قرار گرفت