ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۷ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۷ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص بدهی شرکت فورج البرز به شرکت برق ، مقرر گردید شرکت ماهیانه ۳۰۰ میلیون ریال علاوه بر هزینه های برق جاری جهت بدهی معوق ، پرداخت نماید.