ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص انجام اقدامات برق رسانی به شرکت مس طارم مقرر گردید ایمیدرو حداکثر تا پایان هفته جاری (۰۴/۰۸/۹۶) مشکل پیمانکار را رفع و نتیجه را به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری  و دبیرخانه گزارش نمایند.