ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

درخصوص باقی مانده تسهیلات سرمایه ثابت شرکت مس طارم مقرر گردید رایزنی لازم توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با مدیر عامل بانک صنعت و معدن صورت پذیرد.