ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری رایزنی لازم جهت پرداخت مطالبات شرکت کنتورسازی از شرکت توانیر جهت پرداخت معوقات کارگری صورت پذیرد.